Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản, bình an và nhàm chán. Về già phải có gì mà kể cho con cháu nghe chứ