Anh không nói dối, chỉ là em ngốc nên không hiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *