Anh không phải mặt trời. Anh như là mặt trăng. Em thì không thích nắng. Nên là em thích anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *