Anh là mây là gió. Em là nhành cỏ xanh. Anh ngắm nhìn trời rộng. Em ngắm có mỗi anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *