Anh tặng tôi một đời phồn hoa. Tôi bên anh một đời chìm nổi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *