Anh vào đời bằng đại lộ còn em vào đời bằng lối nhỏ. Em nhớ mình đã từng thổ lộ, em nhớ rằng anh đã chối bỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *