Cafe thì đắng, còn ớt thì cay, uống bia chẳng thắm, uống em thì say

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *