Cái dại của cánh đàn ông

Trong khi bạn nhìn người phụ nữ khác thì người khác đang nhìn vào nguời phụ nữ của bạn…