Danh mục: Vui Cười

Anh có thấy dạo này da em đen không. Vì mải nhìn nụ cười Toả Nắng của anh đấy