Chàng vì nhân gian làm cho điên đảo. Còn ta vì chàng sống ảo quanh năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *