Chỉ cần người thương, giông bão qua cũng hoá tầm thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *