Chưa bao giờ em trách những người hiểu sai về mình, không thích mình, ghét mình hoặc là đặt điều không đúng cho mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *