Chúng ta không nên là bản sao của bất cứ một ai, nhưng chúng ta có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *