Chúng ta trưởng thành bởi những mất mát, chứ không phải năm tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *