Có người thích khuôn mặt anh, có người lại thích tính cách của anh. Em thì khác…em không thích anh haha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *