Cục tác là tiếng con gà, cục cưng một tiếng chính là gọi anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *