Đêm nay quá tối hay nỗi cô đơn của em quá sáng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *