Đến một lúc, bạn không cần phải chứng minh cho cả thế giới biết bạn hạnh phúc. Cảm giác bình yên là đủ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *