Đời cơ bản là buồn, đến vui cũng buồn cười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *