Em là đám mây nhỏ trên bầu trời thiệt to. Tuy có hơi tròn vo nhưng yêu anh lắm đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *