Em luôn thích kể câu chuyện về một cô gái dám can đảm để buông bỏ. Đó là cô gái quyết không để buồn đau lấp kín đời mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *