Em thương anh nhưng không khéo nói, người ta ngọt ngào nhưng giả dối đó anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *