Em vốn không thích thị phi và sân si sự đời nhiều. Nên đừng ai đưa em đến bến bờ thị phi. Lòng em mềm mong manh dễ vỡ lắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *