Em yếu đuối để cho ai xem. Khi người không cần em nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *