Gần mực thì đen mà gần em thì hơi mệt đấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *