Gieo hạt ngô đồng, ắt có phượng hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *