Hai người chia tay nhau ở thời điểm đó tưởng như bầu trời sụp đổ, chỉ sau một năm, vật đổi sao dời có tới 4 người hạnh phúc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *