Hôm nay trời không nắng. Hôm nay trời không mưa. Em ơi cười gì đó? Em có người yêu chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *