Khi móng tay dài, ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay… Khi có xung đột, ta bỏ cái tôi chứ không bỏ mối quan hệ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *