Không phải là địa điểm, cũng không phải là tiền bạc, mà đó là ở với ai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *