Mặt tròn như cái quạt mo, anh mà vớt được ấm no cả đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *