Mình không cần phải hơn người khác! Mình chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua là đủ rồi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *