Một cộng một bằng hai, em cộng anh thì thành một cặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *