Mười ngón tay không ôm nỗi muộn phiền. Em đừng buồn, em đáng được bình yên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *