Nắng chiều đã tắt qua những tán cây. Còn nụ cười anh thì bao giờ mới tắt trong lòng em đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *