Nếu anh là cá, đừng say đắm bầu trời. Nếu anh là chim, đừng si tình biển cả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *