Nếu anh là hình thì em là bóng, nếu anh là bóng thì mình làm chị em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *