Nghe bảo đang có tin đồn tớ và cậu yêu nhau. Tớ xin đính chính là tin đó tớ đồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *