Người chỉ đẹp khi còn trong ảnh. Đời sẽ mất zui khi lỡ gặp ngoài đường!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *