Người ta thì thích cạnh tranh. Còn em chỉ thích cạnh anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *