Người ta thì thích chiều tà, còn em chỉ thích chiều anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *