Người ta thì thích con trai chủ động, còn em thì thích con trai…chủ tịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *