Những hình ảnh vui nhộn hài hước nhất thế giới #455

Gia tài của tôi
Lập tức xuống xe
Cảm ơn người lạ
Cuộc đời chỉ cần đơn giản thế này thôi
Khổ Ly chưa
Có những đứa
Không sai tý nào
Bạn không tin tưởng mình gì
Ai đó nhỉ
Nó lại quá hợp lý
Phải chăng các bạn nữ hay rủ ny chơi cờ caro
Tôi không ăn hại cho lắm
Cái gì nhể?
Làm túi nước mía
Bạn còn chơi với nó không
Bảo sao giống nhau thế
Giận anh à