Nước mắt của mỗi người. Nếu không nếm thử. Ai biết mặn ngọt hơn ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *