Ôm em đi, cho cơn mưa mau tạnh. Cho mùa đông thôi lạnh, cho tình đừng mong manh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *