Ôm nhau hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái say mê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *