Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng. Cứ thế lòng thẩn thơ đêm ngày ôm nhớ mong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *