Rượu ngon uống mãi chẳng say, người ngon một cái mê say cả đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *