Say rượu tỉnh bằng trà, say anh em trả bằng tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *