Tán gái kiểu nhức nách

Lại văn…?
Chẳng cần biết bạn tán được bao nhiêu cô gái, cái quan trọng là bạn tìm được một người đi cùng bạn đến cuối con đường
Tại sao?